เข้าร่วม April 23, 2016

Digital Artist / Newbie Writer
ESTP 8w7 Sx/So 

Sun Aries, Moon Sagittarius, AS Gemini

Thai,English & Minoinese

ชั้นหนังสือ (0)
ส่ง
ความคิดเห็น ()