เรื่องสั้น Jeffrey (comic) - Old version. [โครงต้นแบบ]
Nanshu29
นักเขียน :
Nanshu29
อัพเดทล่าสุด: 12/04/2017
สถานะ: จบแล้ว
เก็บไว้อ่าน
อ่านตอนแรก

คำอธิบาย:

Concept
เรื่องนี้แนวคิดต้นแบบของเรื่อง  Rookie Turn Pro (ที่แต่งไว้)

เป็นเรื่องราวของตัวละครที่ชื่อว่า เจฟฟี่ เทวดาส่งสานที่ถูกส่งลงมาในฐานะเซลแมนเพื่อขายของที่พระเจ้าได้สร้างขึ้น 
พระเจ้ายุคใหม่ที่ต้องการเผยแพร่คำสอนคำชี้แนะให้แก่มนุษย์ในยุคของวัตถุนิยม โดยสร้างสิ่งที่จับต้องได้ใช้งานได้แด่มนุษย์
สิ่งของนี้ซึ่งเปรียบเสมือนการส่งมอบหลักคำสอนในพระคัมภีร์ ซึ่งมนุษย์โลกจะนำไปใช้ได้ดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับตัวเอง

------------ คอมิคนี้เป็นส่วนหนึ่งให้กับนิตยสารฉบับหนึ่ง--------------
คอมิคนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะมอบให้กับนิตยสารฉบับหนึ่งในต้นปี 2013
แต่ยังไม่ได้ใช้ จึงได้ถอนออกมาเพื่อใช้เป็นงานของต้นเองและเป็นโครงต้นแบบเพื่อการพัฒนาเนื้อเรื่องต่อไป
แนวเรื่องกึ่งตลกทั่วไป ส่วนลายเส้นในอนาคตมีการเปลี่ยนแลงแน่นวล...

เรียงตาม
ส่ง
ความคิดเห็น ()

คำอธิบาย:

Concept
เรื่องนี้แนวคิดต้นแบบของเรื่อง  Rookie Turn Pro (ที่แต่งไว้)

เป็นเรื่องราวของตัวละครที่ชื่อว่า เจฟฟี่ เทวดาส่งสานที่ถูกส่งลงมาในฐานะเซลแมนเพื่อขายของที่พระเจ้าได้สร้างขึ้น 
พระเจ้ายุคใหม่ที่ต้องการเผยแพร่คำสอนคำชี้แนะให้แก่มนุษย์ในยุคของวัตถุนิยม โดยสร้างสิ่งที่จับต้องได้ใช้งานได้แด่มนุษย์
สิ่งของนี้ซึ่งเปรียบเสมือนการส่งมอบหลักคำสอนในพระคัมภีร์ ซึ่งมนุษย์โลกจะนำไปใช้ได้ดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับตัวเอง

------------ คอมิคนี้เป็นส่วนหนึ่งให้กับนิตยสารฉบับหนึ่ง--------------
คอมิคนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะมอบให้กับนิตยสารฉบับหนึ่งในต้นปี 2013
แต่ยังไม่ได้ใช้ จึงได้ถอนออกมาเพื่อใช้เป็นงานของต้นเองและเป็นโครงต้นแบบเพื่อการพัฒนาเนื้อเรื่องต่อไป
แนวเรื่องกึ่งตลกทั่วไป ส่วนลายเส้นในอนาคตมีการเปลี่ยนแลงแน่นวล...