NSD Gaming ทีมเกมเปลี่ยนอนาคต
TENCENT ANIMATION & COMICS
นักเขียน :
TENCENT ANIMATION & COMICS
อัพเดทล่าสุด: 05/05/2021
สถานะ: ยังไม่จบ อัพเดททุกวันพุธ
เก็บไว้อ่าน
อ่านตอนแรก

คำอธิบาย:

เมื่อสโมสรอีสปอร์ตของเขาล้มละลาย ความฝันของเขาก็ไม่สามารถเป็นจริงได้อีกต่อไป แต่ถ้าหากเขาได้รับโอกาสอีกครั้งล่ะ? "เอ็ด" ถูกส่งตัวกลับไปเมื่อ 5 ปีก่อน ตอนที่เขาเพิ่งเริ่มก่อตั้งสโมสร NSD เขาจะสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตได้หรือไม่?!
เรียงตาม
เรื่องนี้ยังไม่จบนะจ๊ะ
ส่ง
ความคิดเห็น ()

คำอธิบาย:

เมื่อสโมสรอีสปอร์ตของเขาล้มละลาย ความฝันของเขาก็ไม่สามารถเป็นจริงได้อีกต่อไป แต่ถ้าหากเขาได้รับโอกาสอีกครั้งล่ะ? "เอ็ด" ถูกส่งตัวกลับไปเมื่อ 5 ปีก่อน ตอนที่เขาเพิ่งเริ่มก่อตั้งสโมสร NSD เขาจะสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตได้หรือไม่?!