เข้าร่วม February 25, 2017
ผมไม่ค่อยลงงานในนี้นะครับ^^ ไปติดตามผลงานอื่นๆของผมได้ในเฟส (ชายามบ่าย ผู้โหยหาเกลือ) นะครับ THANK YOU!!! (σ`・∀・´)σ
ส่ง
ความคิดเห็น ()