The Djin (K-BANK Comics Contest)
WG Paulina Young
นักเขียน :
WG Paulina Young
อัพเดทล่าสุด: 31/08/2017
สถานะ: ยังไม่จบ 1-2 เดือน / ตอน
เก็บไว้อ่าน
อ่านตอนแรก

คำอธิบาย:

ดีน และ แบรนดอน คู่หูภาคสนามและคู่ซี้ประจำกรมตำรวจนิวยอร์ก มีอันต้องเพชิญหน้ากับอาถรรพ์ที่กฏหมายมนุษย์ไม่อาจควบคุมได้...จากอสูรร้ายนามว่าจินน์ แห่งตะเกียงวิเศษ

พร 3 ประการ นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของโลกอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ทั้งสองจะรับมือกับมันอย่างไรก่อนที่ความโลภโมโทสันของผู้คนจะตกเป็นเหยื่อพญามาร.

 

เรียงตาม
เรื่องนี้ยังไม่จบนะจ๊ะ
ส่ง
ความคิดเห็น ()

คำอธิบาย:

ดีน และ แบรนดอน คู่หูภาคสนามและคู่ซี้ประจำกรมตำรวจนิวยอร์ก มีอันต้องเพชิญหน้ากับอาถรรพ์ที่กฏหมายมนุษย์ไม่อาจควบคุมได้...จากอสูรร้ายนามว่าจินน์ แห่งตะเกียงวิเศษ

พร 3 ประการ นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของโลกอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ทั้งสองจะรับมือกับมันอย่างไรก่อนที่ความโลภโมโทสันของผู้คนจะตกเป็นเหยื่อพญามาร.