TURN OFF (KBank Comics Contest)
YolkHon
นักเขียน :
YolkHon
อัพเดทล่าสุด: 24/08/2017
สถานะ: จบแล้ว
เก็บไว้อ่าน
อ่านตอนแรก

คำอธิบาย:

ปี ค.ศ.20xx ประเทศ llllllll 4.0 สังคมน่าอยู่เกิดขึ้นเพราะการพัฒนาทางเศรษฐกิจตามแม่แบบของทางภาครัฐ เพรียบพร้อมทั้งความสะดวกสบาย ความทันสมัย และความล้าหลังทางจริงธรรมของคนบางกลุ่ม นักวิจัยสาวได้เข้ามาพัวพันกับการช่วยเหลือ "หุ่นยนต์รุ่นเก่า" หลบหนีซึ่งมีเดิมพันสุดท้ายด้วยหัวใจของ "เธอ และ เธอ"

เรียงตาม
ส่ง
ความคิดเห็น ()

คำอธิบาย:

ปี ค.ศ.20xx ประเทศ llllllll 4.0 สังคมน่าอยู่เกิดขึ้นเพราะการพัฒนาทางเศรษฐกิจตามแม่แบบของทางภาครัฐ เพรียบพร้อมทั้งความสะดวกสบาย ความทันสมัย และความล้าหลังทางจริงธรรมของคนบางกลุ่ม นักวิจัยสาวได้เข้ามาพัวพันกับการช่วยเหลือ "หุ่นยนต์รุ่นเก่า" หลบหนีซึ่งมีเดิมพันสุดท้ายด้วยหัวใจของ "เธอ และ เธอ"