CHASER เกมล่าพระเจ้า
shari07
นักเขียน :
shari07
อัพเดทล่าสุด: 16/08/2019
สถานะ: ยังไม่จบ
เก็บไว้อ่าน
อ่านตอนแรก

คำอธิบาย:

ครั้งหนึ่งเมื่อนานเเล้ว...โลกนี้ 'เคย' มี 'พระเจ้า' ............

แล้วถ้าพระเจ้าหายไป...มนุษย์จะทำอย่างไร....

เรียงตาม
เรื่องนี้ยังไม่จบนะจ๊ะ
ส่ง
ความคิดเห็น ()

คำอธิบาย:

ครั้งหนึ่งเมื่อนานเเล้ว...โลกนี้ 'เคย' มี 'พระเจ้า' ............

แล้วถ้าพระเจ้าหายไป...มนุษย์จะทำอย่างไร....